6 нових функцій Excel, які спрощують роботу над формулами

З редактором таблиць Microsoft стало простіше опрацьовувати масиви даних. Програма Excel отримала шість нових функцій, які спрощують популярні типи обчислень. Це TEXTJOIN та CONCAT, які об’єднують рядки даних, MAXIFS та MINIFS, які шукають максимум і мінімум у наборі інформації, IFS та SWITCH, які дозволяють позбутися великої кількості умовних переходів IF.

Об’єднання рядків з TEXTJOIN та CONCAT

Досить часто при роботі з таблицями потрібно об’єднати декілька текстових рядків. Раніше для цього необхідно було вказувати кожну клітинку окремо. Завдяки функціям TEXTJOIN та CONCAT об’єднувати рядки з набору клітин можна просто вказавши діапазон даних та їхній розділювач. Останнім може бути, наприклад, кома. Усю іншу роботу виконає Excel.

Ось як склеювання рядків виглядало раніше:

=CONCATENATE(A3, “, “, B3, “, “, C3,”, “, D3, “, “, E3)

А ось як цю дію можна виконувати з TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(“, “, TRUE, A3:E3)

Скажімо, вам потрібно об’єднати клітини з елементами адреси в єдиний рядок. Раніше для цього потрібно було вказати кожну клітину з даними, розділяючи їх комами:

Тепер можна вказати, що розділювачем буде кома, та обрати діапазон даних:

Подробиці про роботу функцій TEXTJOIN та CONCAT читайте в .

Обробка умов з IFS та SWITCH

Функції IFS та SWITCH дозволяють позбутися вкладених переходів IF типу «IF(IF(IF()))». Подібне трапляється, коли фінальний результат залежить від багатьох умов, аналізом яких займається функція IF. Набори вкладених IF в Excel використовують досить часто, але кінцеву функцію буває важко сприймати.

Перевага нової IFS у тому, що можна вказати набір умов в одній функції. Кожна умова матиме власний результат, який буде використовуватися далі, якщо він задовольняє умову. Наприклад, необхідно перевести бали оцінок у буквену шкалу. З IFS функція виглядатиме так:

=IFS(C1>=90, “A”, C1>=80, “B”, C1>= 70, “C”, C1>=60, “D”, C1<60, “Fail”)

Вона читається так: якщо оцінка в клітинці C1 більша чи дорівнює 90, це відповідає «A». Інакше, якщо оцінка більша або дорівнює 80, це рівнозначно «В». Якщо оцінка більше чи дорівнює 70, тоді це відповідає «C».

Функція SWITCH також дозволяє працювати з багатьма умовами. Але в ній необхідно задавати вираз та набір значень з результатами. Значення порівнюються з результатами й переносяться в клітинку. Можна встановити результат за замовчуванням, який використовуватиметься, якщо жодне зі значень не відповідатиме умовам. Із SWITCH можна уникнути багаторазового повторення одного виразу. Це іноді трапляється при використанні вкладених IF.

У цьому прикладі перша частина формули визначає розмір коду за даними з колонки B. За допомогою SWITCH таку функцію можна записати стисло та зрозуміло. Вона читається так: взяти розмір коду із колонки B. Якщо він дорівнює XS, тоді вивести «дуже маленький». Інакше, якщо він рівний S, результатом буде «маленький». І так далі, а якщо значення розміру не вказано, тоді Excel виведе «не вказано»:

Такий же результат можна отримати з вкладеними функціями IF, але вираз буде значно довшим.

Більше інформації про IFS та SWITCH можна знайти .

Пошук даних з MAXIFS та MINIFS

Класичні функції MAX та MIN шукають максимальне та мінімальне значення в заданому наборі даних. Якщо потрібно шукати максимум та мінімум за якимись умовами, тоді в пригоді стануть функції MAXIFS та MINIFS. З ними можна вказати одну чи більше умов, перш ніж шукати максимум та мінімум. Наприклад, є таблиця з продажами кількох магазинів. Із функціями MAXIFS та MINIFS можна знайти максимальні та мінімальні продажі того чи іншого товару в певній торговій точці.

У цьому прикладі функції MINIFS та MAXIFS використано для обчислення максимального та мінімального значень продажів торгових точок з таблиці. При цьому відображаються лише ті дані, які надав магазин під назвою BigMart, а також якщо значення у колонці Brand дорівнює Longlast і величина продажів у колонці Sales більше нуля.

Більше інформації про MAXIFS та MINIFS можна отримати .